Activitățile proiectului

A1. Managementul proiectului

A2. Informare si publicitate pentru asigurarea vizibilitatii finantarii din FSE; diseminarea rezultatelor

A3. Informare, recrutare si comunicarea GT

A4. Furnizare FP

A5. Selectie planuri afaceri

A6. Stagii practica

A7. Asistenta pentru implementarea planurilor de afaceri selectate

Titlul proiectului: DANTE–NV. Dezvoltarea Antreprenoriatului în Regiunea Nord Vest

ID proiect: POCU/82/3/7/105384

Beneficiar: Asociatia Uniunea Editorilor din România (UER)

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 - Axa prioritara Locuri de muncă pentru toţi

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© INTELLIGENT TEHNOLOGIES 2018