Rezultatele asteptate

Rezultat A1: Proiect Implementat cu succes.

Rezultat 1.1: 1 echipa de implementare constituita; proceduri interne elaborate.

Rezultat 1.2: 1 calendar al achizitiilor elaborat; proceduri de achizitie selectate conform legislatiei in vigoare; documentatii si criterii de atribuire elaborate; cereri de oferte publicate conform legislatiei in vigoare; contracte semnate cu furnizorii selectati; echipamente si/sau servicii achizitionate.

Rezultat 1.3: rapoarte interne de evaluare a stadiului implementarii proiectului elaborate; intalniri ale echipei de implementare a proiectului realizate, ori de cate ori este cazul.

Rezultat 1.4: rapoarte de progres cu frecventa stipulata in contractul de finantare elaborate; raportari trimestriale efectuate; raportari tehnico-financiare elaborate; cereri de plata/rambursare elaborate si expediate catre AM POCU; raportul final al proiectului elaborat si transmis/acceptat de AM POCU.

 

Rezultat A2.: 1 Proiect Promovat.

Rezultat 2.1: 1 conferinta de lansare a proiectului realizata.

Rezultat 2.2: 6 actiuni de promovare a proiectului si diseminare a rezultatelor implementate; 40 materiale publicate in massmedia.

Rezultat 2.3: 1 site realizat si publicat online.

Rezultat 2.4: 1 conferinta de inchidere a proiectului realizata.

 

Rezultat A3: GT constituit. Indicator de realizare Ir = Persoane care beneficiaza de sprijin, din care: someri & inactivi /angajati, inclusiv persoane care desfasoara o activitate independenta: 450

Rezultat 3.1: 1 concept de campanie elaborat; materiale de informare elaborate si multiplicate.

Rezultat 3.2: 1 metodologie de selectie si recrutare GT.

Rezultat 3.3: GT recrutat (min 450 pers); 30 sesiuni de informare a GT planificate si implementate.

Rezultat 3.4: 1 raport de evaluare si comunicare elaborat.

Rezultat 3.5: 30 workshop-uri de promovare a temei secundare vizate de proiect realizate.

 

Rezultat A4: Programe de formare furnizate./ Ir: numar cursanti pregatiti pentru initierea unei afaceri: 450

Rezultat 4.1: 30 sesiuni de FPC planificate.

Rezultat 4.2: FPC in antreprenoriat ptr 450 persoane furnizat.

 

Rezultat A5: Scheme de ajutor pentru demararea unei afaceri elaborate si 90 premii acordare in cadrul unor concursuri idei de afaceri / indicator de rezultat IR: IMM-uri create si functionale la 6 luni dupa terminarea sprijinului – 54

Rezultat 5.1: 1 procedura acordare premii; 1 procedura selectie plan de afaceri elaborata.

Rezultat 5.2: 1 concurs de planuri de afaceri organizat; 30 concursuri idei de afaceri

Rezultat 5.3: 54 planuri de afaceri selectate

 

Rezultat A6: Stagii practica.

Rezultat 6.1: companii identificate in vederea organizarii stagiilor de practica.

Rezultat 6.2: 54 stagii de practica efectuate.

 

Rezultat A7.: 3 Centre de Resurse pentru Start-Up-uri (CRS) infiintate in localitatile: Oradea, Baia-Mare, Cluj-Napoca

Rezultat 7.1: 3 Centre de Resurse pentru Start-Up-uri infiintate (CRS).

Rezultat 7.2: 3 CRS-uri operationalizate; asistenta ptr IMM-uri furnizata.

Rezultat 7.3: asistenta furnizata (consultanta si mentorat) ptr consolidarea celor 54 de intreprinderi; proceduri operationale elaborate pentru fiecare intreprindere.

Rezultat 7.4: 1 schema de minimis monitorizata; 54 IMM-uri functionale monitorizate.

Rezultat 7.5: 54 intreprinderi infiintate si operationalizate; 54 microgranturi acordate.

 

Rezultat A8. Monitorizare functionare start-up-uri. Indicator de rezultat: Minim 108 locuri de munca create si existente urmare a sprijinului primit de someri&inactivi/persoane angajate, la 6 luni dupa terminarea sprijinului

Rezultat 8.1: 54 intreprinderi nou infiintate dezvoltate si monitorizate.

Titlul proiectului: DANTE–NV. Dezvoltarea Antreprenoriatului în Regiunea Nord Vest

ID proiect: POCU/82/3/7/105384

Beneficiar: Asociatia Uniunea Editorilor din România (UER)

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 - Axa prioritara Locuri de muncă pentru toţi

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© INTELLIGENT TEHNOLOGIES 2018