Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea antreprenoriatului prin imbunatatirea competentelor si abilitatilor antreprenoriale si sprijinirea infiintarii de noi firme, competitive pe piata. Proiectul isi propune sa raspunda presiunilor crescute de competitivitate ale unui mediu economic national si regional in schimbare, prin facilitarea si incurajarea crearii de noi intreprinderi care sa patrunda in sectoare si domenii inovatoare si emergente de activitate. Astfel, proiectul contribuie la realizarea obiectivului tematic nr. 8 al POCU „Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor” si a Prioritatii de investitii 8.iii “Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare”. Proiectul sustine antreprenoriatul ca solutie pentru dezvoltarea unei cariere profesionale pentru toate persoanele, pentru contrabalansarea efectelor negative generate de schimbarile structurale si procesele de reorganizare din industrie si pentru generarea de alternative economice si sociale, pentru imbunatatirea nivelului de trai al unui numar cat mai mare de persoane.

Obiectivul general al proiectului corespunde obiectivului general al Strategiei Guvernamentale pentru Dezvoltarea Sectorului IMM si Imbunatatirea Mediului de Afaceri (Orizont 2020), care este reprezentat de crearea unui mediu favorabil afacerilor, initiativei private si spiritului intreprenorial, stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor si sprijinirea cresterii competitivitatii mediului de afaceri autohton pe plan local, regional, national, european si international prin cresterea semnificativa, sub aspect dimensional, sectorial si regional, a soldului net de IMM-uri active economic, dezvoltarea intreprinderilor existente si crearea de noi locuri de munca pana la sfarsitul anului 2020.

Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung prin contributia pe care o are la imbunatatirea flexibilitatii si mobilitatii fortei de munca din regiunea de dezvoltare Nord – Vest, prin promovarea culturii antreprenoriale si prin furnizarea de instrumente specifice, durabile si eficiente, necesare pentru reorganizarea sistemului economic romanesc. Proiectul va crea un context propice aparitiei de noi oportunitati antreprenoriale si furnizarii informatiilor, asistentei si sprijinului necesar dezvoltarii unui mediu antreprenorial profesionist si modern in aria de implementare a proiectului, capabil sa faca fata provocarilor globalizarii. Prin aceste beneficii pe termen lung, proiectul contribuie la indeplinirea obiectivului specific 3.7 “Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana’’, mai precis, de a face din antreprenoriat o optiune profesionala pentru cat mai multe persoane.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Cresterea constientizarii si promovarea antreprenoriatului prin implementarea unei campanii de informare la nivelul ariei de implementare a proiectului.

2. Dezvoltarea competentelor si abilitatilor antreprenoriale pentru un numar de 450 persoane ce vor forma grupul tinta, compus din someri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si doresc sa infiinteze o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca.

3. Sprijinirea dezvoltarii antreprenoriatului prin infiintarea a 54 de intreprinderi in diverse domenii si implementarea unor scheme de ajutor pentru demararea afacerilor.

4. Crearea a minim 108 locuri de munca in urma infiintarii a 54 de start-up-uri.

5. Dezvoltarea si consolidarea structurilor de sprijinire a intreprinderilor infiintate, prin crearea a 3 Centre de Resurse pentru Start-Upuri (CRS).

 

Valoarea totala a proiectului: 13.268.723,70 lei

Data incepere proiect: ianuarie 2018

Durata proiect: 36 luni

Titlul proiectului: DANTE–NV. Dezvoltarea Antreprenoriatului în Regiunea Nord Vest

ID proiect: POCU/82/3/7/105384

Beneficiar: Asociatia Uniunea Editorilor din România (UER)

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 - Axa prioritara Locuri de muncă pentru toţi

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© INTELLIGENT TEHNOLOGIES 2018