Parteneri

 

"

Uniunea Editorilor din România (UER) este una din cele mai importante asociații patronale și profesionale din domeniul culturii scrise, înfiinţată în 1994 sub denumirea de Asociaţia Editurilor cu profil Pedagogic. Uniunea reunește importante edituri românești, care produc și comercializează carte școlară și universitară, literatură română și universală, carte pentru copii, lucrări pentru orizontul educațional și cultural, carte de învățătură adresată tuturor vârstelor.
Uniunea s-a făcut cunoscută publicului larg mai ales prin demersurile privind asigurarea calității manualelor şcolare, dar şi ca Secţie Naţională a Consiliului Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret (IBBY).
În cadrul Uniunii funcționează Centrul Naţional „ProEdit” de formare a personalului din sectorul editorial şi din domeniile adiacente sub egida căreia, UER organizează cursuri de formare profesională specifice industriilor creative.

 

 

CRFPS Pro Vocație este o organizație nonguvernamentală, înființată în 2002, din 2003 este centru de evaluare a competențelor profesionale și furnizor de formare profesională cu precădere în ocupații din domeniul social, autorizat de ANC. A realizat cursuri de formare și evaluare de competențe în condiții reale de muncă pentru un număr de peste 10.000 de pers oane.
În anul 2011, Pro Vocație s-a autorizat ca centru de informare și consiliere de către AMOFM București și începe dezvoltarea departamentului de consiliere vocațională, dezvoltând propriile instrumente de evaluare. În anul 2013, Pro Vocație s-a autorizat ca centru de mediere a muncii.

 

 

Bemol Capital a fost înființată în anul 2008 și este o firma românească specializată în servicii de consultanță și formare profesională.
În cadrul unor proiecte internaționale, Bemol Capital a furnizat diverse servicii suport privind inserția pe piață muncii a diverselor categorii de grup-țintă, respectiv: servicii de consiliere pentru promovarea ocupării forței de muncă, cu accent pe detalierea cadrului instituțional și aspectele legate de remunerare și de securitate socială, precum și informații privind căutarea unui loc de muncă, dreptul la muncă, informațiile referitoare la aspecte juridice și obligații fiscale pentru înființarea întreprinderii și funcționarea acesteia, proiectarea unui plan de afaceri, tehnici de marketing etc.

Titlul proiectului: DANTE–NV. Dezvoltarea Antreprenoriatului în Regiunea Nord Vest

ID proiect: POCU/82/3/7/105384

Beneficiar: Asociatia Uniunea Editorilor din România (UER)

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 - Axa prioritara Locuri de muncă pentru toţi

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© INTELLIGENT TEHNOLOGIES 2018